Test Psicotecnics (Inclou Solucions) PDF

Upgrade6a.es Test Psicotecnics (Inclou Solucions) Image
DESCRIPCIÓN

El libro Test Psicotecnics (Inclou Solucions) en formato PDF. El libro Test Psicotecnics (Inclou Solucions) en formato MOBI. El libro Test Psicotecnics (Inclou Solucions) en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Vv.aa.. Disfruta leyendo con el sitio web upgrade6a.es.

La edició en català d’aquesta obra, recull les darreres tendències en proves psicotècniques. L’estructura del llibre està dissenyada per afavorir l’aprenentatge gradual de tota la disciplina. Així, doncs, aquest manual es divideix en dos grans blocs: matèries i òmnibus. MATÈRIES: El primer bloc es compon d’exercicis que agrupen, d’una manera independent, un total de 23 matèries. Cada matèria serveix per avaluar un factor determinat i implica el coneixement d’una tècnica i el desenvolupament d’unes habilitats concretes que només es poden adquirir amb l’entrenament adequat. Per això, aquest bloc tracta d’una manera monogràfica cadascuna de les disciplines, per tal que la resolució d’exercicis de característiques similars permeti conèixer i dominar les claus que conté cada matèria. Així, doncs, aquest primer bloc conté més de 4.500 preguntes dividides en exercicis de: Paraules no relacionades Frases incompletes Ortografia Classificació i arxiu Definicions Fluïdesa verbal Rimes Terminacions Sinònims i antònims Frases desordenades Comprensió lectora Atenció Ordenació alfabètica Càlcul numèric Sèries de lletres Sèries de números Sèries de números i lletres Sèries de figures Dòminos Cartes Memòria Raonament abstracte Resistència a la fatiga ÒMNIBUS El segon bloc es compon de diferents prototips de tests anomenats òmnibus, que valoren aptituds i capacitats diverses. Els òmnibus són qüestionaris on es combinen preguntes de totes les matèries i es poden considerar autèntics simulacres dels

TAMAÑO DEL ARCHIVO
8,50 MB
FECHA
2003
AUTOR(A)
Vv.aa.
NOMBRE DEL ARCHIVO
Test Psicotecnics (Inclou Solucions).pdf
ISBN
9788497757966
DESCARGAR LEER EN LINEA

Test psicotécnicos pdf gratis. Consíguelos aquí y mejora ...

Acceso a Test Psicotécnicos Los test psicotécnicos son pruebas diseñadas para evaluar tus capacidades intelectuales para la realización de tareas relacionadas con un determinado puesto de trabajo..Consisten en cuestionarios tipo test en los que debes escoger entre varias respuestas posibles..En este apartado presentamos 300 test psicotécnicos divididos en paquetes de 50..Cada test consta ...

PDF EmpregoUDC TESTS PSICOTÉCNICOS

Comprueba tus habilidades y preparación con este test psicotécnico de figuras.En esta página encontrarás una recopilación de test psicotécnicos que puedes realizar on-line de forma gratuita para practicar y mejorar tus capacidades. Los test psicotécnicos tienen la función de medir capacidades y aptitudes intelectuales de diversa índole; como la atención, la memoria verbal y visual ...
LIBROS RELACIONADOS